Abreviatures i símbols
 

purificar
conjugació

 
[s. XIV; del ll. purificare, íd.]
 
[®trencar ] v 1 tr 1 Fer pur, llevar la part espúria, deslliurar de tota impuresa, de tot element estrany o nociu. Purificar l'or al gresol.
  
2 fig Purificar l'ànima.
 
2 RELIG/LITÚRG 1 tr Fer determinats actes rituals per fer una persona o una cosa digna d'entrar en contacte amb el sagrat.
  
2 tr A la litúrgia romana, netejar amb el purificador el calze i la patena després de les ablucions.
  
3 pron Complir certs ritus de purificació.
 
3 tr Depurar 1.
 
4 tr TERAP Treure d'una part o d'un líquid del cos les coses que li són estranyes, per deixar-los en estat de puresa. Purificar la sang.
 
 

Anuncis    

 
       
 
  Enciclopèdia.cat Text-La Galera llibres.cat
       
  Qui som Condicions Crèdits Sobre el diccionari.cat Contacte Ajuda