Abreviatures i símbols
 

religió

 
[s. XIII; del ll. religio, -ōnis 'escrúpol; delicadesa; sentiment religiós; religió']
 
f 1 RELIG 1 Conjunt de creences i conviccions, d'actituds i sentiments i de maneres de comportament que vinculen una persona o un grup humà amb allò que hom reconeix com a sacre, misteriós o transcendent i que sovint identifica amb Déu o el diví.
  
2 Conjunt de dogmes o doctrines, de preceptes o costums i de ritus que configuren sociològicament i oficialment la religió d'un grup humà determinat.
  
3 religió natural Deisme.
 
2 1 CATOL Virtut que mou l'home a retre a Déu el culte degut.
  
2 p ext Conjunt de principis i pràctiques dirigits a servar ferventment un ideal, una institució. La religió de la pàtria. La religió de la família.
  
3 CATOL Orde o institut religiós. Nom de religió.
  
4 entrar en religió CATOL Ingressar en un orde religiós.
 
3 guerres de religió HIST 1 Conflictes bèl·lics que enfrontaren catòlics i protestants a l'Europa dels segles XVI i XVII.
  
2 A França, conjunt de conflictes bèl·lics que tingueren lloc entre catòlics i calvinistes del 1562 al 1598.
 
re_li_gi_ó.


 
 

Anuncis    

 
       
 
  Enciclopèdia.cat Text-La Galera llibres.cat
       
  Qui som Condicions Crèdits Sobre el diccionari.cat Contacte Ajuda