Abreviatures i símbols
 

revista

 
[1696; de reveure]
 
f 1 1 Examen o inspecció que hom fa de nou i amb tota cura per veure si no manca res, si tot està en ordre, en bon estat, etc.
  
2 DR PROC Nou judici criminal davant un segon jurat, celebrat quan ha estat reconegut un error evident o una deficiència greu no esmenada en el veredicte del primer.
  
3 ant HIST DR Segona vista d'un plet, en una altra sala del mateix tribunal.
  
4 suplicar en revista DR PROC Recórrer davant els tribunals superiors contra llur sentència en una causa o plet.
 
2 Inspecció que un cap fa de les persones o coses sotmeses a la seva autoritat, a la seva cura.
 
3 esp ORG MIL 1 Inspecció que un cap militar fa de les tropes, en formació, per assegurar-se de llur instrucció i llur precisió en els moviments, de l'estat del material, etc. El general féu la revista de les tropes.
  
2 p ext Formació de les tropes per ésser revistades.
  
3 passar revista Exercir, un cap militar, les funcions d'inspecció que li corresponen sobre les tropes.
  
4 passar revista Passar, una autoritat o personatge, davant les tropes que li reten honors.
  
5 revista anual Presentació que han de fer els reservistes del servei militar, periòdicament, davant la caserna corresponent i que és la base per a la formació del cens de personal mobilitzable.
  
6 revista de comissari Revista que, antigament, hom passava de les tropes de mercenaris, o de les unitats de guerra, per tal de comprovar el nombre de soldats o d'assignar-hi els diners per a les despeses corresponents.
  
7 revista de policia Revista que hom passa en una caserna o local per tal de comprovar-hi l'ordre, l'estat d'higiene i netedat, etc.
 
4 1 Examen que hom fa, i és posteriorment publicat, de les produccions literàries, representacions teatrals, etc., esdevingudes.
  
2 esp PERIOD Publicació periòdica de format més petit que un diari però de major nombre de pàgines, millor qualitat de paper i sovint amb abundant il·lustració.
  
3 revista del cor PERIOD Revista especialitzada en els afers sentimentals i la vida social de personatges famosos.
 
5 ESPECT Espectacle teatral compost de diversos números de varietats, cant i ball, sovint amb un mínim argument que serveix d'enllaç entre els diferents quadres i que recull humorísticament al·lusions a temes d'actualitat.
 
 

Anuncis    

 
       
 
  Enciclopèdia.cat Text-La Galera llibres.cat
       
  Qui som Condicions Crèdits Sobre el diccionari.cat Contacte Ajuda