Abreviatures i símbols
 

roda

 
[s. XIV; del ll. rŏta, íd.]
 
f 1 TECNOL 1 Peça circular, rígida, de poc gruix respecte al seu diàmetre, susceptible de girar entorn d'un eix fix o dotat de moviment de rotació, quan hi és solidària, que passa pel seu centre.
  
2 no poder anar ni amb rodes fig Estar molt malament, funcionar malament.
  
3 roda conduïda Cadascuna de les rodes dentades d'un engranatge que no són motrius i, per tant, reben el moviment d'altres rodes.
  
4 roda de cadell Roda dentada, amb les dents agudes i obliqües, especialment dissenyades per a formar part d'un mecanisme de cadell.
  
5 roda de fricció Cadascuna de les dues peces cilíndriques o còniques que formen part d'un sistema de transmissió per fricció, la més grossa de les quals és solidària de l'arbre motor, i la seva perifèria és recolzada sobre la de la més petita, solidària a l'arbre mogut, tot fent-la girar.
  
6 roda dentada Cadascuna de les rodes proveïdes de dents en la seva perifèria o amb dentat interior o lateral que, engranant en les dents d'altres rodes dentades, constitueixen un engranatge o, engranant en una cadena, formen part d'un sistema de transmissió per cadena.
  
7 roda mestra Roda dentada, la principal d'un engranatge.
  
8 roda motriu Roda dentada que no rep el moviment de cap altra roda i el transmet a les altres rodes d'un engranatge.
 
2 ARM 1 Roda dentada, d'acer, que, en fregar la pedra de sílex, originava, en les claus de roda, la guspira que inflamava la pólvora.
  
2 Guarda d'acer, en forma de disc, que s'introduïa en l'asta de la llança a fi de preservar la mà dels cops de l'adversari.
 
3 RELL 1 Cadascuna de les rodes dentades o pinyons que constitueixen l'engranatge d'un rellotge.
  
2 roda caterina Roda d'àncora.
  
3 roda d'àncora Roda dentada del mecanisme d'escapament d'alguns rellotges, de dents agudes i obliqües, que és accionada per les paletes de l'àncora; és anomenada també roda d'escapament.
 
4 TRANSP Cadascun dels elements que, ultra sostenir un vehicle, el fan desplaçar sobre el sòl o en faciliten el desplaçament.
 
5 1 roda de molí OFIC Mola.
  
2 roda de paletes CONSTR NAV Roda proveïda d'una sèrie de braços radials a l'extrem de cadascun dels quals va muntada una peça plana, anomenada pala o paleta, que, disposada al costat del buc d'una embarcació i eventualment a la popa, amb l'eix de rotació perpendicular al seu pla longitudinal, la propulsa.
  
3 roda de terrissaire CERÀM Torn.
  
4 roda de timó CONSTR NAV Roda guarnida de mànecs a la perifèria i fixada pel seu centre a un eix, que permet, en fer-la girar, de maniobrar el timó; és anomenada també roda de governall.
  
5 roda hidràulica HIDR Roda proveïda a la perifèria de nombrosos àleps o paletes sobre els quals és exercida la força de l'aigua d'un corrent perpendicular al seu eix de rotació, o d'un salt que provoca la rotació de la roda tot transformant en energia mecànica l'energia disponible del salt o del corrent.
  
6 roda polar ELECTROT Rotor d'una màquina elèctrica, proveït de pols sortints, emprat com a inductor a les màquines síncrones, especialment en un alternador.
 
6 DIPL A l'edat mitjana (segles XI-XIV), signe rodó constituït per una creu inscrita en dos cercles concèntrics, amb inscripció i figura.
 
7 GIMN Exercici que consisteix a fer, partint de la posició dempeus, un gir lateral passant per una vertical, executat recolzant primer una mà i després l'altra i amb les cames obertes i acabar en la posició inicial.
 
8 HERÀLD Representació d'una roda, ordinàriament de carro amb vuit raigs, o d'altre tipus (roda d'engranatge, roda de molí, etc.).
 
9 HIST Suplici que consistia a trencar els membres al condemnat, i de vegades també les costelles, i col·locar-lo lligat dalt d'una roda de carrossa posada horitzontalment, plantada a terra mitjançant un pal.
 
10 JOCS Atracció de fira que consisteix en una gran roda giratòria vertical proveïda de seients o cabines mòbils en tota la seva llargada.
 
11 1 fer la roda ETOL Desplegar la cua fent un ventall ocells com ara el paó, el colom i el gall dindi.
  
2 roda de la Fortuna Volubilitat de la sort i de les vicissituds de les coses humanes.
  
3 roda d'electors falsos Grup de persones que recorren diferents col·legis electorals votant amb noms suposats a favor d'una candidatura.
  
4 roda de premsa Conferència de premsa.
  
5 roda de reconeixement Reconeixement en roda.
  
6 roda informativa En ràdio i televisió, informatiu breu, crònica, comunicat, que els corresponsals que una emissora té a diferents llocs fan d'una manera consecutiva.
 
12 CONSTR NAV 1 Peça més sortint de la proa d'una embarcació, que li dóna la forma.
  
2 anar en roda Anar sense govern, desordenats, els vaixells.
  
3 estar en roda Estar fondejat un vaixell amb una o més àncores de vira, presentant sempre la proa a la part d'on ve el vent.
  
4 posar (algú) en roda fig Posar-lo en confusió, en situació difícil.
  
5 roda de popa impr Codast.
 
 

Anuncis    

 
       
 
  Enciclopèdia.cat Text-La Galera llibres.cat
       
  Qui som Condicions Crèdits Sobre el diccionari.cat Contacte Ajuda