Abreviatures i símbols
 

servei

 
[s. XIV; del ll. servĭtĭum, per via semiculta]
 
m 1 1 Acció de servir o d'ésser útil a algú o a algun ús. Vaig llençar aquella eina perquè ja no em feia gens de servei.
  
2 Avantatge que hom procura a algú intervenint personalment. Li estic agraït perquè m'ha prestat un gran servei.
  
3 Conjunt de treballs, d'operacions, etc., que serveixen a un ús determinat. El servei de correus no és gaire eficient. Una màquina fora de servei. El servei de metges.
  
4 pl ECON Conjunt de les activitats econòmiques que inclou les activitats no incorporades als sectors primari o secundari.
  
5 posar en servei Posar en ús, en funcionament. Ja han posat en servei la nova línia de metro.
  
6 servei d'àpats Servei de restaurant especialitzat en la preparació per encàrrec de menjars per a grups, que inclou habitualment el seu transport, la vaixella i els coberts, etc.
  
7 servei de missatges curts [ SMS ] TELECOM Sistema que permet l'intercanvi de missatges en format de text, generalment amb un límit de caràcters, mitjançant els telèfons mòbils i altres aparells electrònics.
  
8 servei mèdic d'empreses MED Servei de medicina laboral que té per funció la conservació i la millora de la salut dels treballadors dins l'àmbit d'una empresa.
  
9 servei social DR POLÍT Cadascuna de les activitats i programes dedicats a millorar el benestar de persones i grups mitjançant l'articulació de diversos valors i interessos a través de complexos mecanismes polítics i administratius.
 
2 1 Acció de servir algú o alguna cosa, com a servent, súbdit, criat, etc. Consagrar-se al servei de l'Església.
  
2 Conjunt de deures d'algú envers el seu senyor, envers aquell a qui hom deu obediència, de qui hom s'ha posat a la disposició. Vaig passar dos anys al servei d'aquella casa.
  
3 Conjunt dels criats d'una casa. Tenen un servei molt amatent.
  
4 Conjunt d'estris amb què hom serveix el menjar, les begudes. Un servei de taula de porcellana de Saxònia.
  
5 DR ADM Situació d'un funcionari públic dins l'horari en què desenvolupa les seves funcions laborals. Anys de servei. Acte de servei.
  
6 HIST DR En el règim feudal, dependència d'un vassall respecte al seu senyor i obligacions a què està subjecte.
  
7 servei civil SOCIOL DR Alternativa al servei militar, exigida pels objectors de consciència i reconeguda en moltes legislacions, consistent en una prestació personal en alguna de les activitats incloses en el concepte general de servei social.
  
8 servei civil SOCIOL DR Prestació personal obligatòria per al compliment de finalitats d'interès general, com són la defensa nacional o les plantejades per circumstàncies especials.
  
9 servei militar (o simplement servei) ORG MIL Sistema de prestació personal per a nodrir les institucions militars.
  
10 servei postvenda Servei que una empresa ofereix als seus clients per atendre els problemes que sorgeixin després de la venda.
  
11 servei públic DR ADM Servei prestat de forma regular i contínua per l'administració directament o mitjançant concessionari, per a satisfer les necessitats generals públiques.
  
12 serveis auxiliars ORG MIL Conjunt de tasques secundàries dels cossos de l'exèrcit, estranyes al servei d'armes i a la instrucció i que en ocasions han estat encomanades a soldats amb algun tipus de manca física, de caràcter lleuger.
  
13 servei social de la dona HIST POLÍT Institució franquista creada el 1940 que obligava totes les dones solteres de més de disset anys a tres mesos de formació (religiosa, política i domèstica) i tres de prestació al servei de l'estat, normalment en biblioteques, en hospitals o en tasques administratives.
 
3 Lavabo 3 3.
 
4 ESPORT Acció de posar la pilota en joc.
 
5 PROTEST Nom donat generalment a la celebració litúrgica; ofici, culte.
 
ser_vei.


 
 

Anuncis    

 
       
 
  Diccionarisdelenciclopedia.cat Enciclopèdia.cat Text-La Galera llibres.cat
       
  Qui som Condicions Crèdits Sobre el diccionari.cat Contacte Ajuda