Abreviatures i símbols
 

símbol

 
[1696; del ll. symbŏlum, i aquest, del gr. sýmbolon, íd.]
 
m 1 1 Allò que hom pren convencionalment com a signe d'una cosa o d'una operació, signe.
  
2 CIBERN Representació d'una entitat, normalment mitjançant un o més caràcters.
  
3 FÍS METROL Lletra, signe o grup d'ells emprats per a presentar una magnitud, una quantitat, una unitat de mesura, etc.
  
4 LING Signe.
  
5 LÒG Expressió verbal o escrita, definida per unes normes determinades, de la qual hom se serveix per a significar objectes o relacions.
  
6 MAT Lletra, lletres o signe gràfic de qualsevol mena utilitzat per a representar quantitats (nombres), relacions o operacions.
  
7 símbol d'una cara CRISTAL·L Notació emprada per a representar la cara d'un cristall.
  
8 símbol químic QUÍM Lletra o conjunt de lletres que hom empra per a representar els elements químics.
 
2 1 A diferència del signe, imatge o cosa sensible que hom pren com a signe figuratiu d'una altra per raó d'una analogia que l'enteniment percep entre elles o d'una convenció. L'olivera és símbol de la pau. La balança és el símbol de la justícia.
  
2 Emblema. La bandera és el símbol de la pàtria.
  
3 ETNOL RELIG ART Tipus de signe que no es limita a mostrar ni a recordar cap altra cosa, sinó que, representant-la i imitant-la, la revela.
 
3 1 ant Objecte trencat en dues parts, que dos hostes conservaven, cadascun una meitat, i que llegaven a llurs fills, els quals aproximant ambdues meitats, reconeixien les relacions d'hospitalitat existents entre llurs famílies.
  
2 símbol de fe (o simplement símbol) CRIST Fórmula concisa de la fe cristiana tal com fou expressada per les esglésies primitives, que era primitivament un signe de reconeixement entre cristians.
 
HOM: címbol.


 
 

Anuncis    

 
       
 
  Diccionarisdelenciclopedia.cat Enciclopèdia.cat Text-La Galera llibres.cat
       
  Qui som Condicions Crèdits Sobre el diccionari.cat Contacte Ajuda