Abreviatures i símbols
 

singular

 
[s. XIV; del ll. sĭngŭlaris, íd.]
 
1 adj 1 Que es refereix a una sola persona o cosa.
  
2 combat singular Combat entre dos.
 
2 adj p ext 1 Que es distingeix per alguna cosa inusitada. Ocorregué un fenomen molt singular.
  
2 Únic a posseir determinades qualitats. És un home singular.
 
3 adj DR Dit de la llei que en un codi es troba sola en un capítol o sota un títol.
 
4 FILOS/LÒG 1 adj Dit del judici o la proposició en què el subjecte es refereix a un sol objecte (aquest S és P).
  
2 adj i m Dit de l'individu, de l'ens individual i del nom que el designa.
  
3 adj i m Dit de cadascun dels ens que només es diferencien entre ells numèricament.
  
4 genèric singular Dit del judici universal en què el subjecte és un gènere o una espècie.
 
5 adj i m GRAM Dit de la realització del morfema gramatical de nombre que representa una sola entitat individualitzada, en oposició al plural, que en representa més d'una.
 
6 adj MAT 1 Dit del punt d'una corba o d'una superfície que no és ordinari (o simple), és a dir, que és isolat, o no admet tangent, o és un punt d'encreuament.
  
2 Dit de la solució d'una equació diferencial que no és deduïble de l'anomenada solució general.
  
3 Dit del punt en el qual una funció complexa analítica no és analítica, però ho és en un entorn del punt.
 
 

Anuncis    

 
       
 
  Enciclopèdia.cat Text-La Galera llibres.cat
       
  Qui som Condicions Crèdits Sobre el diccionari.cat Contacte Ajuda