Abreviatures i símbols
 

social

 
[1803; del ll. socialis, íd.]
 
1 adj 1 Relatiu o pertanyent a la societat.
  
2 Relatiu o pertanyent a un grup o conjunt d'individus (s'oposa a individual).
  
3 Per oposició a individualista, dit del comportament en les relacions dels individus d'una societat en tant que és determinat o modelat per uns certs marcs socials preestablerts.
  
4 ciències socials SOCIOL Grup de ciències el tema principal de les quals és l'home en societat: antropologia, economia, estadística, sociologia, etc.
  
5 guerres socials HIST Nom amb què foren designades, a l'antiguitat clàssica, les diverses guerres sorgides entre els membres d'una mateixa confederació.
 
2 adj esp 1 Relatiu o pertanyent a les relacions entre patrons i obrers, considerats com a classes socials.
  
2 classe social SOCIOL Grup social que es distingeix dels altres per la seva relació de propietat respecte als mitjans de producció i de distribució.
  
3 graduat social SOCIOL Tècnic que, de manera independent o en una o diverses empreses, realitza funcions d'organització, control, assessorament i aplicació de la legislació social.
  
4 legislació social DR TREB Conjunt de normes de caràcter estatal per a tutelar la integritat física i econòmica dels treballadors i per a promoure llur elevació material i moral.
  
5 moviment social catòlic CATOL Moviment que sorgí a la segona meitat del segle XIX com a rèplica al liberalisme i alternativa cristiana enfront dels corrents socialistes.
  
6 qüestió social CATOL Expressió amb què, en l'àmbit catòlic, hom solia referir-se al conjunt de problemes socials la consciència dels quals havia estat desvetllada pel marxisme i que l'Església --que rebutjava aquest per principi-- féu específicament seva per tal de corregir actituds seves anteriors i, alhora, evitar els que considerava extrems socialistes.
 
3 adj Relatiu o pertanyent a una associació o societat comercial, industrial, etc. Capital social. Raó social d'una casa. Local social.
 
4 m HIST Durant el franquisme, membre de la brigada politicosocial del cos general de policia.
 
so_ci_al.


 
 

Anuncis    

 
       
 
  Enciclopèdia.cat Text-La Galera llibres.cat
       
  Qui som Condicions Crèdits Sobre el diccionari.cat Contacte Ajuda