Abreviatures i símbols
 

territori

 
[1372; del ll. territorium, íd.]
 
m 1 1 Superfície de terra que comprèn una jurisdicció.
  
2 DR ADM ECON Superfície de terra subjecta a una determinada qualificació en la planificació urbanística.
  
3 GEOG POL ECON Porció de la superfície terrestre subjecta d'apropiació per part d'un grup d'individus a fi de portar a terme qualsevol activitat, especialment les activitats de producció i reproducció o consum, els quals la consideren com a demarcació de l'exercici d'una sèrie de competències (polítiques, administratives, etc.).
  
4 ordenació del territori ECON POLÍT Conjunt de mesures i actuacions públiques tendents a atenuar les conseqüències dels processos econòmics i socials en la configuració del territori.
 
2 DR ADM 1 Extensió de terra que forma una circumscripció política.
  
2 En alguns estats federals, entitat politicoadministrativa, inferior a les províncies, a les regions o als estats autònoms, la qual no gaudeix d'autonomia interior.
  
3 territori autònom Porció de territori nacional o estatal que gaudeix d'un estatut d'autonomia.
  
4 territori duaner DR INTERN Territori o espai geogràfic relatiu a una part o a la totalitat d'un estat o d'àmbit supraestatal, que té un règim duaner homogeni.
  
5 territori internacional DR INTERN Zona, país, etc., que, tot i haver cessat de formar part d'un determinat estat sobirà, no ha estat annexat encara a cap altre ni constitueix el territori d'un nou estat independent; la seva administració és feta per mandat i sota la garantia d'una organització internacional.
  
6 territori nacional DR INTERN Extensió de territori compresa dins els límits d'un estat, sobre la qual l'estat exerceix amb titularitat exclusiva el seu poder sobirà.
 
3 ETOL Zona habitada per un animal o un grup d'animals, que la defensen contra els altres individus, en especial contra els seus congèneres, sovint contra els del mateix sexe.
 
 

Anuncis    

 
       
 
  Diccionarisdelenciclopedia.cat Enciclopèdia.cat Text-La Galera llibres.cat
       
  Qui som Condicions Crèdits Sobre el diccionari.cat Contacte Ajuda