Abreviatures i símbols
 

ull

 
[o.; del ll. ŏcŭlus, íd.]
 
m 1 ANAT ANIM 1 Òrgan fotoreceptor dels animals capaç de formar imatges de l'objecte emissor o reflector de llum. Obrir els ulls. Aclucar els ulls. L'ull esquerre, dret.
  
2 nina (o nineta) de l'ull Pupil·la.
  
3 ull simple Ocel.
 
2 1 a quatre ulls loc adv Dos tot sols.
  
2 en un tancar i obrir d'ulls (o en un girar d'ulls, o en un batre d'ulls) loc adv En un espai de temps mínim.
  
3 estar (d'una cosa) fins als ulls fig Estar-ne tip.
  
4 fer uns ulls com unes taronges Obrir-los molt a causa d'una sorpresa, d'un moviment d'admiració.
  
5 girar els ulls en blanc Girar-los de manera que no es vegi sinó la part blanca inferior.
  
6 no poder aclucar els ulls en tota la nit No poder dormir.
  
7 obrir els ulls a la llum d'aquest món Néixer.
  
8 tancar (o cloure) els ulls (a algú) Assistir-lo en els seus darrers moments.
  
9 tancar els ulls a la llum d'aquest món Morir.
  
10 tenir cara i ulls fig Ésser com cal, seriós, formal.
  
11 tenir pa a l'ull fig No veure una cosa evident, palesa.
  
12 tòrcer els ulls Desviar-los.
  
13 ull cluc Ull tancat, amb les parpelles unides.
  
14 ull de peix (o de perla) Ull entelat i gairebé blanc, freqüent especialment en alguns cavalls.
  
15 ull de vellut Ull voltat d'un morat a conseqüència d'una contusió.
  
16 ull de vidre Ull artificial que hom porta per dissimular la manca de l'ull natural.
  
17 ull per ull, dent per dent HIST DR Màxima antiga que resumeix la llei del talió.
  
18 ulls de gat (o d'esquirol) Ulls blancs, que tenen la pupil·la blava.
  
19 ulls de gos Ulls negres, que tenen la pupil·la negra.
  
20 ulls de porc Ulls negrosos i petits i amb les celles llargues i estarrufades.
  
21 ulls de puça (o de patacó) Ulls molt petits.
  
22 ulls esqueixats (o esquinçats) Ulls grossos i molt oberts.
  
23 ulls girats (o entravessats) Ulls que tenen la pupil·la desviada de la direcció on miren.
  
24 ulls morts (o de mussol) Ulls inexpressius, mancats de lluentor i de moviment.
  
25 ulls tendres (o molls) Ulls que llagrimegen molt.
  
26 ulls vius Ulls que brillen i es mouen amb vivacitat.
  
27 un ull de la cara fig Un preu molt car.
 
3 pl p ext 1 Ulleres, lentícules. M'he deixat els ulls i no puc llegir.
  
2 dur (o portar) quatre ulls Portar ulleres.
 
4 [ generalment en pl ] 1 Facultat de veure, mirada, vista.
  
2 Mirada vigilant. Els ulls de l'amo.
  
3 abaixar els ulls Dirigir la mirada cap avall.
  
4 a bell ull (o a ull) loc adv Sense comptar ni mesurar, només calculant per la vista en conjunt.
  
5 alçar els ulls Dirigir la mirada cap amunt.
  
6 a ull nu loc adv Sense servir-se d'un instrument òptic, a simple vista.
  
7 a ulls clucs loc adv fig Sense pensar en els riscs que hom pot córrer.
  
8 a ulls veients loc adv Palesament.
  
9 cop d'ull Mirada ràpida.
  
10 cremar-se els ulls fig Treballar intensament i llarga en una cosa que cal mirar fixament, escrivint, cosint, brodant, etc.
  
11 deixar els ulls (en una cosa) No cansar-se de mirar-la.
  
12 dormir amb els ulls oberts fig Vigilar per no ésser sorprès, enganyat, etc.
  
13 entrar (una cosa) pels ulls Agradar per l'aspecte exterior.
  
14 ésser (algú) tot ulls Posar tota l'atenció en la mirada.
  
15 fer mal d'ulls fig Desentonar, no lligar. Quin mal d'ulls que fan, aquestes cortines!
  
16 fer ull fig Desfer-se, destruir-se completament.
  
17 menjar-se (una cosa o una persona) amb els ulls Mirar una cosa o persona molt fixament, àvidament, amb una gran atenció o desig.
  
18 mirar de cua d'ull Mirar de costat una cosa, fent veure que no es mira.
  
19 no perdre d'ull (algú) Vigilar-lo estretament.
  
20 no veure-hi de cap ull fig Estar molt content.
  
21 parlar amb els ulls Fer-se entendre amb la mirada.
  
22 posar (o clavar) els ulls en (o damunt) (una persona o cosa) Dirigir-li la mirada, tenir-hi l'atenció fixa.
  
23 tenir davant els ulls Tenir a la vista.
  
24 tenir els ulls al clatell No saber veure allò que hom té al davant.
  
25 ulls d'àguila (o de basilisc) Ulls vius, d'esguard penetrant.
  
26 ulls esgarriats Ulls que miren sense fixesa, com espantats.
 
5 pl fig 1 Facultat cognoscitiva, intel·lectual, espiritual. Els ulls de l'esperit, de la raó.
  
2 ulls de la fe CRIST Expressió amb què hom designa la comprensió pròpia de la fe, de l'home de fe.
 
6 fig 1 Aptitud per a adonar-se de les coses, per a apreciar-les, per a comprendre-les tal com són. Intuir amb ulls de mare.
  
2 als meus ulls loc adv Al meu entendre.
  
3 als ulls de loc adv Segons la manera de considerar-ho d'algú.
  
4 caure a l'ull Agradar molt, una persona o una cosa, des del primer moment de veure-la.
  
5 del que els ulls no veuen, el cor no se'n dol Refrany que ensenya que les desgràcies i els mals impressionen menys els qui no hi són presents.
  
6 entrar per l'ull dret Caure a l'ull.
  
7 fer els ulls grossos Deixar fer, deixar passar quelcom aparentant no veure-ho.
  
8 fer entrar pels ulls (una cosa) Fer comprendre una cosa amb evidència.
  
9 fer l'ull viu Avivar l'enteniment.
  
10 no tenir ulls per a veure (una cosa) No poder suportar la vista d'una cosa trista, d'una desgràcia, etc.
  
11 obrir els ulls Veure hom el que fins aleshores, enganyat, obcecat, etc., no sabia veure.
  
12 saltar als ulls (una cosa) Ésser evident.
  
13 tenir ull (o bon ull, o molt ull) Tenir aptitud especial per a comprendre una cosa o per a fer-la correctament.
  
14 tenir una bena (o teranyines) als ulls No saber veure una cosa evident.
  
15 ull clínic (o mèdic) DIAG Aptitud d'un bon metge per a apreciar quasi intuïtivament una malaltia, per a fer diagnosis ràpides i precises.
  
16 veure amb bons ulls (algú o alguna cosa) Veure-ho amb aprovació, de bon ull.
  
17 veure (una cosa) de bon (o de mal) ull Tenir-hi una disposició favorable (o desfavorable).
 
7 p ext 1 Nom donat a algunes coses, o part d'algunes coses, que recorden un ull per llur forma, posició o aparença.
  
2 Forat, clot. Els ulls d'un formatge, del pa. L'ull d'una agulla. L'ull d'una mola. L'ull del pany.
  
3 Cadascuna de les malles de què es compon una xarxa o un filat.
  
4 Dolla d'una eina per on entra el mànec. L'ull d'una aixada, d'un martell.
  
5 Forat obert a la part superior central de la sitja o pila de carboner per on hom cala foc al carbó.
  
6 Clariana enmig d'una nuvolada. El cel ja treu ull. Un ull de cel blau.
  
7 Taca circular, especialment la que té el centre de diferent color. Els ulls de la cua d'un paó.
  
8 ARM Obertura d'un obús en la qual és enroscada l'espoleta i que serveix, també, per a introduir-hi la càrrega.
  
9 ARQUIT CONSTR Obertura circular a la part superior d'una cúpula.
  
10 BOT La porció més interior de certes hortalisses, que és la part més tendra i atapeïda. L'ull d'una col.
  
11 BOT Brot, borró, per on la planta creix. L'ull de la carxofera.
  
12 GRÀF Part superior del tipus d'impremta que reprodueix en relleu la lletra o el signe corresponent.
  
13 GRÀF Altura que sobresurt el relleu de la lletra o del signe del tipus d'impremta.
  
14 GRÀF Part d'una lletra constituïda per una corba tancada, com és el cas de la a, de la b, de la d, etc.
  
15 HIDR Obertura per on surt l'aigua d'un molí o per on passa l'aigua d'una séquia.
  
16 HIDROL Sot on neix un riu, cavitat d'on brolla l'aigua d'una font.
  
17 MAR Forat circular a la part superior de la canya d'una àncora de cep, per on passa aquest.
  
18 MAR Obertura quadrangular que travessa, de babord a estribord, el peu d'un masteler i per la qual passa el tascó que el sosté.
  
19 MAR Forat practicat al pantoc d'una embarcació per tal que s'hi escorri l'aigua.
  
20 OBR PÚBL Cadascun dels espais buits formats sota els arcs d'un pont.
  
21 TÈXT Gatonera.
  
22 ull càtodic ELECTRÒN Ull màgic.
  
23 ull de bou ARQUIT CONSTR NAV Finestra o lluerna de forma ovalada o circular.
  
24 ull de cicló METEOR Centre del cicló tropical.
  
25 ull de gat MINERAL Varietat de crisoberil. És anomenat també ull de gat oriental o cimòfan.
  
26 ull de gall FITOPAT Malaltia de la planta de cafè i d'altres plantes produïda pel fong basidiomicet Mycena citricolor (Stilibum flavidum).
  
27 ull de gat MINERAL Varietat de quars amb inclusions d'asbest, el qual li dóna un aspecte tornassolat.
  
28 ull del cul ANAT ANIM Anus.
  
29 ull de l'escala CONSTR Espai buit entorn del qual tomben els trams de l'escala que el limiten.
  
30 ull de peix FOTOG Nom que hom dóna també als objectius gran angular.
  
31 ull de peix ÒPT Objectiu de camp superior al del grau angular, pròxim als 180°.
  
32 ull de perdiu TÈXT Lligat d'un teixit, originat per encreuament, que produeix uns petits efectes de relleu alternant sortints i entrants.
  
33 ull de perdiu MINERAL Varietat de galena finament granada.
  
34 ull de poll PAT Superposició de capes dures de l'epidermis que envaeixen capes dèrmiques per mitjà d'una prolongació anomenada arrel.
  
35 ull de serp PETROG Pedra granítica molt dura, emprada per a fer moles, saleres, etc.
  
36 ull de tigre MINERAL Varietat de quars que conté inclusions de crocidolita.
  
37 ull fotoelèctric ELECTRÒN Cèl·lula fotoelèctrica.
  
38 ull màgic RADIOTÈC Tub electrònic especial destinat a ésser emprat com a indicador de sintonia en els receptors de ràdio amb tubs.
 
8 1 Nom que, amb diverses adjectivacions, hom dóna a diferents animals i plantes, sia per llur petitesa, sia per la forma de llurs flors, etc.
  
2 ull de bou BOT Planta herbàcia anual de la família de les compostes (Chrysanthemum coronarium), de fulles pinnatipartides i de capítols grocs.
  
3 ull de bou BOT Planta herbàcia anual de la família de les compostes (Chrysanthemum segetum), de fulles pinnatífides i de capítols grocs.
  
4 ull de bou BOT Gravit.
  
5 ull de bou ORNIT Cargolet.
  
6 ull de llebre VITIC Varietat de vinya que produeix un raïm negre, allargat, compacte i de gra mitjà.
  
7 ull de llebre VITIC Raïm de vinya ull de llebre.
  
8 ull de perdiu BOT Planta herbàcia anual de la família de les ranunculàcies (Adonis aestivalis i espècies afins), de fulles alternes dividides en lacínies, flors vermelles i fruits en poliaqueni.
  
9 ulls d'àngel BOT Planta herbàcia anual de la família de les ranunculàcies (Adonis annua), de fulles alternes dividides en lacínies, flors d'un vermell escarlata i fruits en poliaqueni.
  
10 ulls de l'Infant Jesús (o de Maria) BOT Miosotis.
 
 

Anuncis    

 
       
 
  Enciclopèdia.cat Text-La Galera llibres.cat
       
  Qui som Condicions Crèdits Sobre el diccionari.cat Contacte Ajuda