Abreviatures i símbols
 

verd1

 
[v. verd2]
 
m 1 ÒPT Color verd, un dels colors que hom distingeix en l'espectre solar, entre el groc i el blau.
 
2 1 Substància colorant verda. Un pot de verd.
  
2 verd de bromocresol QUÍM ANAL QUÍM ORG Colorant derivat del trifenilmetà.
  
3 verd de París COL Pigment inorgànic constituït bàsicament per arsenat acetat de coure (II).
  
4 verd janus COL BIOL Anilina bàsica utilitzada sovint, en les tècniques histològiques, per a tenyir els mitocondris.
  
5 verd malaquita QUÍM ORG COL Colorant del trifenilmetà.

 

verd2 -a

 
[s. XIII; del ll. vĭrĭdis, íd.]
 
1 adj 1 Del color de l'herba tendra o d'un color consemblant més o menys clar. Verd clar. Verd fosc. Verd d'oliva. Verd poma. Verd botella.
  
2 hiperb Dit d'algú que té el rostre d'un color pàl·lid a conseqüència d'alguna malaltia, d'alguna emoció forta, etc. Estar verd de por.
  
3 quedar-se verd (algú) Restar desagradablement sorprès.
  
4 veure's verd (algú) Trobar-se en una situació perillosa, compromesa, enutjosa, difícil, etc.
 
2 adj 1 Encara no sec (dit dels arbres, la llenya, els llegums, etc.). La llenya és verda i fa molt de fum.
  
2 Encara no madur (dit dels fruits o de la fruita). Les figues encara són verdes.
  
3 fig Encara no fet. Pot arribar a ésser un bon ciclista, però de moment encara és verd.
  
4 de més verdes en maduren! Expressió amb què hom indica la possibilitat d'una cosa que sembla que no pugui ésser.
  
5 de verdes i de madures (o de seques i de verdes) De tots colors. N'he vistes de verdes i de madures.
  
6 estar a les verdes i a les madures Acceptar la part desagradable o dolenta d'una cosa igual com es frueix de la bona o agradable.
  
7 (la guineu) quan no les pot haver diu que són verdes Expressió emprada per a denotar que hom fingeix no tenir interès per una cosa que, en realitat, no pot obtenir.
  
8 que si són verdes, que si són madures Frase que al·ludeix despectivament a coses dites per algú, que es consideren xafarderies o enraonies.
  
9 vi verd Vi encara no fet.
 
3 adj 1 Dit dels primers anys de la vida, de la joventut.
  
2 esp Que conserva inclinacions sexuals impròpies de la seva edat. Un vell verd.
  
3 Excessivament lliure, obscè. Un acudit verd. Una revista verda.
 
4 m Part verda d'un vegetal, fullatge, herba. Donar verd als conills.
 
5 POLÍT 1 m pl Militants o simpatitzants dels partits ecologistes. En les últimes eleccions els verds van anar en coalició amb els socialistes.
  
2 adj Relatiu o pertanyent als verds. Congrés de partits verds europeus.
 
 

Anuncis    

 
       
 
  Enciclopèdia.cat Text-La Galera llibres.cat
       
  Qui som Condicions Crèdits Sobre el diccionari.cat Contacte Ajuda