Abreviatures i símbols
 

veritat

 
[s. XII; del ll. verĭtas, -ātis, íd.]
 
f 1 1 Conformitat d'allò que hom pensa, que hom expressa, amb la realitat. No responc de la veritat d'aquesta notícia. La veritat d'una hipòtesi.
  
2 Coneixença, expressió del pensament, conforme a la realitat. Ja sap la veritat. Dir la veritat. És la pura veritat.
  
3 Idea, proposició, que no pot ésser negada racionalment. Les veritats científiques. Una veritat com una casa de pagès.
  
4 Allò que realment és; realitat. Tant de bo aquests somnis siguin un dia veritat!
  
5 Allò que és veritable en sentit absolut. Jo sóc el camí, la veritat i la vida.
  
6 Expressió sincera d'allò que hom sap, que hom ha presenciat, etc. Parlar amb accent de veritat.
  
7 [ generalment en pl ] Allò que hom diu a altri sobre els seus defectes, les queixes que en té, etc., atenint-se a la realitat, sense plànyer-lo. Dient les veritats, es perden les amistats. Cantar les veritats a algú. Les veritats són amargues.
  
8 a dir veritat Expressió usada per a reforçar una asserció que té caràcter de confessió, que corregeix o atenua una idea expressada abans o tinguda com a certa, etc. A dir veritat, jo mateix no hi confio gaire.
  
9 de veritat loc adj Expressió amb què hom remarca que una cosa és veritable, real; de debò. Un poeta de veritat.
  
10 de veritat loc adv Expressió amb què hom remarca que una cosa és dita amb tot el valor que correspon a la paraula que designa, etc., que l'asserció que fa és conforme a la veritat, que parla seriosament, etc. T'ho dic de veritat.
  
11 en veritat loc adv Segons la veritat, realment. En veritat, en veritat, us dic... Ell és, en veritat, un malagraït.
  
12 ésser veritat Ésser conforme a la veritat o a la raó, ésser cert. No era veritat que plogués. És veritat: més val esperar una mica.
  
13 és veritat que... Expressió emfàtica de caràcter correctiu o atenuatiu. És veritat que ho ignorava, però...
  
14 la veritat és que... (o la veritat...) Expressió introductòria de significat equivalent a a dir veritat. La veritat és que som una mica covards. La veritat: no en tinc ganes.
  
15 veritat? Expressió amb què hom demana la confirmació del que diu, l'assentiment a una demanda. No t'agrada, veritat? Veritat que ho faràs?
 
2 FILOS La realitat en tant que es manifesta, en tant que en aquesta manifestació seva és digna de confiança i en tant que és objecte del logos (pensament i paraula) humà. Veritats transcendentals. Veritats de raó, de fet. La qüestió de la doble veritat.
 
3 PART Nombre quàntic característic del quark t i dels hadrons que el contenen.
 
 

Anuncis    

 
       
 
  Enciclopèdia.cat Text-La Galera llibres.cat
       
  Qui som Condicions Crèdits Sobre el diccionari.cat Contacte Ajuda