Abreviatures i símbols
 

via1

 
[s. XII; del ll. via 'camí, via, carrer']
 
f 1 1 Espai apte a transitar-hi, que cal recórrer per a anar d'un lloc a un altre, camí.
  
2 Medi (terra, aigua o aire) a través del qual hom pot traslladar-se d'un lloc a un altre.
  
3 TRANSP Cadascuna de les dues o més zones longitudinals, generalment separades per una banda pintada al paviment, en què és dividida o en què hom pot considerar dividida la calçada d'una carretera, d'una autopista, etc.
  
4 via de comunicació TRANSP Línia.
  
5 Via Làctia ASTR Faixa de feble lluminositat que envolta l'esfera celeste i que és constituïda per un nombre molt gran d'estels, els quals no són visibles individualment a ull nu.
  
6 via pública DR CIV Lloc transitable obert al públic, carrer, plaça, etc.
  
7 via romana (o simplement via) HIST A l'antiga Roma, nom donat a cadascuna de les línies terrestres establertes que constituïen la xarxa de comunicació amb tots els punts principals de l'imperi Romà.
 
2 esp 1 Nom donat a diferents guies resistents, generalment metàl·liques, que serveixen de camí de rodolament o de desplaçament de diversos vehicles.
  
2 FERROC Carril dels monocarrils.
  
3 TRANSP Cable o cables portadors dels telefèrics.
  
4 via fèrria (o simplement via) FERROC Doble línia de carrils paral·lels, fixats sobre travesses, que serveix de camí de rodolament als ferrocarrils.
  
5 via morta FERROC Cadascuna de les vies sense sortida que, en les estacions, serveixen per a apartar-hi locomotores o vagons.
 
3 fig 1 Camí, direcció a seguir per a atènyer un fi. La via de la salvació.
  
2 Mitjà. Un gal·licisme introduït en el català per via del castellà.
  
3 CATOL Cadascuna de les etapes o graus de la vida espiritual que recorren normalment els místics. Via purgativa, via il·luminativa i via unitiva.
  
4 DR PROC Manera de procedir en la substanciació de judicis i reclamacions. Via contenciosa. Via ordinària. Via executiva.
  
5 TEOL Mitjà de reflexió que hom utilitza per a elevar-se de la consideració de les coses creades a la necessitat de l'existència de Déu. Les cinc vies de sant Tomàs.
  
6 assaigs per via seca QUÍM ANAL Conjunt de tècniques que apleguen els assaigs que hom pot fer amb una mostra sòlida, amb el concurs d'altres reactius igualment sòlids o sense, i amb l'ajut d'un focus energètic, generalment la flama d'un bec de Bunsen, la qual pot aportar, a més, atmosferes oxidants o reductores, ateses les condicions específiques de l'assaig que hom vol efectuar.
  
7 en via de En procés, en curs, en camí de. El problema ja està en via de solucionar-se.
  
8 via metabòlica BIOQ Sèrie de reaccions enzimàtiques intracel·lulars consecutives que transformen una molècula en una altra.
 
4 p ext 1 Nom donat a diversos mitjans de comunicació o conductes naturals o artificials.
  
2 ANAT Conducte.
  
3 CIR Accés quirúrgic d'un òrgan.
  
4 FARM MED Forma o punt d'introducció d'un medicament en l'organisme.
  
5 TELECOM Canal 4 6.
  
6 via d'aigua NÀUT Orifici, escletxa, etc., especialment el que és produït accidentalment, pel qual penetra l'aigua del mar al buc d'una embarcació.
  
7 via de transmissió TELECOM Enllaç 6.
  
8 via falsa Pas que s'obre a través dels teixits una sonda o altre instrument quan accidentalment trenca la paret d'un conducte.
  
9 via natural Conducte natural del cos. Via respiratòria. Via digestiva.
 
5 1 Acció de caminar, de moure's cap endavant.
  
2 fer via Caminar. Feien via cap al poble.
  
3 fer via fig Anar de pressa a fer una cosa, estar-hi poc. Fes via a llegir aquest llibre.
 
6 interj 1 Interjecció per a fer moure algú, per a treure'l d'allà on es troba.
  
2 via fora! HIST Crit d'alarma per a fer sortir la gent i reunir-se en cas de perill.
 
7 En una roba, etc., ratlla o llista de diferent color, etc., que allò que l'envolta. Les vies de la cansalada.
 
8 AUT Distància que separa les rodes d'un mateix eix, comptada entre els plans mitjans de les rodes en el seu punt de contacte amb el sòl.
 
vi_a.

 

via2

 
[v. via1]
 
prep A través de, passant per. Milà via Gènova.
 
vi_a.


 
 

Anuncis    

 
       
 
  Enciclopèdia.cat Text-La Galera llibres.cat
       
  Qui som Condicions Crèdits Sobre el diccionari.cat Contacte Ajuda