Abreviatures i símbols
 

vida

 
[o.; del ll. vīta, íd.]
 
f 1 BIOL 1 Estat dinàmic de la matèria organitzada caracteritzat bàsicament per la seva capacitat d'adaptació i d'evolució davant els diferents canvis en el medi, i pel fet de poder reproduir-se.
  
2 Conjunt de tots els éssers vius.
  
3 Propietat per la qual un òrgan d'un animal o una planta, o tot l'organisme, acompleix la seva funció o les seves funcions. Estar entre la vida i la mort. No donar senyals de vida. Mentre hi ha vida hi ha esperança. Passar de mort a vida.
  
4 fig Vigor, energia, intensitat. Una pintura plena de vida.
  
5 anar-hi la vida (en una cosa) Haver-hi perill de mort si no es resol d'una manera o altra.
  
6 costar moltes vides (una cosa) Causar moltes morts.
  
7 deure la vida (a algú) Haver estat salvat de la mort per ell.
  
8 el pa de vida CRIST L'eucaristia.
  
9 ésser de poca vida Ésser flac, malaltís o poc menjador.
  
10 ésser de vida Menjar molt i de tot.
  
11 ésser mitja vida (una cosa) Ésser molt sana o convenient.
  
12 llevar la vida (a algú) Matar-lo.
  
13 perdre la vida Morir de mort violenta.
  
14 salvar la vida Escapar de la mort.
  
15 vida extraterrestre ASTR Nom donat a qualsevol fenomen que pugui ésser classificat com a vital i que tingui l'origen fora de la Terra.
 
2 1 Durada de l'existència d'un ésser viu, successió de fenòmens pels quals es manifesta. La tasca és llarga, i la vida, curta. Me'n recordaré tota la vida. Mai de la vida.
  
2 Totalitat de les accions i els fets esdevinguts a algú durant la seva vida. En ma vida no havia vist una cosa semblant.
  
3 DEMOG Succés o procés que constitueix l'objecte final d'anàlisi de la demografia des d'un enfocament no individual, sinó col·lectiu.
  
4 LIT Biografia. Escriure la vida d'algú.
  
5 LIT En la literatura occitana, fragment de prosa intercalat en un cançoner que ofereix una breu biografia del trobador.
  
6 anar (o passar) a millor vida fig Morir
  
7 de per vida loc adv Per sempre.
  
8 la vida i miracles col·loq Informació completa sobre la vida i la conducta d'una persona.
 
3 1 Manera de viure amb relació a les condicions, les circumstàncies, l'ocupació, el caràcter, etc. La vida de monjo. La vida a pagès. La vida de fadrí, de casat, de solter. Vida privada. Vida pública. Una persona de mala vida.
  
2 donar-se a la mala vida Dedicar-se a la prostitució, a negocis bruts, etc.
  
3 ésser de la vida Dedicar-se a la prostitució.
  
4 vida activa CRIST Per oposició a vida contemplativa, dedicació major a l'acció, a perfeccionar les relacions humanes, a l'evangelització, a l'ensenyament.
  
5 vida comuna CRIST Manera de viure del cristianisme en els instituts religiosos, que comporta comunitat de casa, d'oració, de taula i sovint de béns, de reglament i d'hàbit.
  
6 vida contemplativa RELIG Vida dedicada a la contemplació, a la pregària, a l'estudi, dins o fora d'una comunitat religiosa dedicada especialment a la contemplació.
 
4 1 Mitjans de subsistència. Avui dia la vida és molt cara. Guanyar-se bé la vida.
  
2 per la vida es perd la vida Refrany que significa que, per a guanyar-se la vida, es perd la salut.
 
5 p anal 1 Conjunt de fenòmens en què hom pot observar caràcters anàlegs als de la vida, com ara activitat, organització, manteniment d'una certa forma més o menys durable tot i el renovament constant de la seva matèria, transformació irreversible, adaptació a circumstàncies exteriors, etc. La vida de l'esperit. La vida moral, intel·lectual.
  
2 l'altra vida RELIG Persistència de l'ànima com a realitat viva després de la mort.
  
3 vida espiritual CRIST Activitat humana que té per objecte la dedicació intensa i profunda a l'acreixement de la gràcia. És anomenada també vida sobrenatural i vida interior.
  
4 vida eterna (o vida divina) Atribut essencial de Déu en la Bíblia, vida participada per la gràcia i fruïda pels elegits en la glòria.
  
5 vida mitjana FÍS ATÒM Valor mitjà del temps d'existència (és a dir, de "vida'') d'un nucli d'una espècie radioactiva abans de desintegrar-se.
 
 

Anuncis    

 
       
 
  Enciclopèdia.cat Text-La Galera llibres.cat
       
  Qui som Condicions Crèdits Sobre el diccionari.cat Contacte Ajuda