Abreviatures i símbols
 

vocació

 
[s. XIV; del ll. vocatio, -ōnis, íd.]
 
f 1 1 obs Crida.
  
2 vocació hereditària DR CAT Crida que fa la llei o el causant a tots els possibles successors en el moment d'obrir-se el procés successori per la mort del causant.
 
2 fig 1 BÍBL CRIST Crida de Déu a algú invitant-lo a una missió o funció determinada.
  
2 esp CRIST Inclinació a la vida religiosa o al ministeri sacerdotal, que hom interpreta, a la llum del llenguatge bíblic, com una crida especial de Déu.
  
3 p anal CRIST Inclinació que porta l'home a triar entre els diversos estats de vida que se li presenten (el religiós o el laic, el matrimoni o el celibat, etc.).
  
4 p ext Aptitud, disposició, inclinació natural a exercir una professió, un art, a estudiar una carrera, etc. Vocació artística. Vocació de mestre. No se sent amb prou vocació per a la vida de muntanya.
 
vo_ca_ci_ó.


 
 

Anuncis    

 
       
 
  Enciclopèdia.cat Text-La Galera llibres.cat
       
  Qui som Condicions Crèdits Sobre el diccionari.cat Contacte Ajuda