Abreviatures i símbols
 

zona

 
[1472; del ll. zona, i aquest, del gr. zṓnē 'cinyell; delimitació geogràfica', der. de zṓnnymi 'cenyir']
 
f 1 1 ant Faixa, cinyell.
  
2 Franja d'una certa amplària.
  
3 GEOM Porció de superfície esfèrica compresa entre les dues interseccions de dos plans paral·lels amb l'esfera; és anomenada també zona esfèrica.
  
4 GEOM Porció d'una superfície de revolució compresa entre dos plans paral·lels i perpendiculars a l'eix de revolució.
  
5 zona climàtica (o terrestre, o simplement zona) GEOG CLIMAT Cadascuna de les cinc faixes en què hom divideix la superfície de l'esfera terrestre, determinades pels pols, els cercles polars i els tròpics, i que corresponen als grans tipus de clima: són pròpiament les dues zones glacials, les dues zones temperades i la zona tòrrida, compresa entre els dos tròpics i dividida per l'equador.
  
6 zona cristal·logràfica CRISTAL·L Conjunt de cares paral·leles a una direcció comuna que és una aresta del cristall.
 
2 1 Àrea, regió. Zona muntanyosa, plana.
  
2 GEOBOT En una zonació, cadascuna de les diferents àrees de vegetació.
  
3 zona afòtica ECOL Zona de les aigües situada per sota dels 200 metres, en què la manca o escassetat de llum impedeixen el desenvolupament de la flora marina.
  
4 zona de silenci TELECOM Zona en la qual les ones radiofòniques d'una emissora no poden ésser captades.
  
5 zona disfòtica ECOL Zona mitjana de les aigües, escassament il·luminada.
  
6 zona d'ombra TELECOM Zona en què, pel fet d'ésser situada fora de la visual de l'emissora, les ones molt curtes no hi poden arribar per via directa.
  
7 zona eufòtica ECOL Zona de la mar, propera a la superfície (aproximadament fins a 100 metres), en la qual penetra prou llum per a la fotosíntesi activa.
  
8 zona horària CRON Fus horari.
 
3 1 Extensió de terreny limitada per raons administratives, comercials, polítiques, etc.
  
2 URBAN Àrea urbana en què hom limita els usos i les densitats permeses. Zona verda. Zona de rehabilitació.
  
3 zona blava TRÀNS Cadascun dels sectors d'una població, adequadament senyalitzats, en els quals l'estacionament de vehicles és regit, durant determinades hores del dia i determinats dies de la setmana, per un horari que fixa l'hora màxima en què han d'ésser retirats en funció de les respectives hores d'arribada.
  
4 zona de càrrega i de descàrrega TRÀNS Cadascun dels sectors d'una població, degudament senyalitzats, on en determinades hores del dia i determinats dies de la setmana l'estacionament és reservat als camions i a d'altres vehicles de transport per tal d'efectuar les operacions de càrrega i de descàrrega.
  
5 zona d'eixample URBAN Eixample.
  
6 zona d'exclusió NUC Zona al voltant d'un reactor nuclear o d'una instal·lació radioactiva que es troba sota el control dels explotadors del reactor o la instal·lació.
  
7 zona de lliure comerç ECON Acord d'integració econòmica entre diversos estats, que comporta la supressió dels aranzels i altres restriccions als intercanvis entre ells.
  
8 zona de muntanya DR ECON Territori que per raó de les seves característiques gaudeix d'un règim jurídic especial per a millorar el seu desenvolupament social i econòmic.
  
9 zona de servei TRÀNS Àrea de servei.
  
10 zona fiscal DR FISC Espai de territori, proper a la frontera, subjecte a una vigilància especial a fi d'impedir el contraban i assegurar el pagament dels drets de duanes.
  
11 zona forestal DR ADM Muntanyes i terrenys que han de repoblar-se, sigui qui vulgui l'amo, com també els pobles exceptuats de venda.
  
12 zona franca DR FISC Espai d'un litoral, generalment tocant a un port, on poden estar o es poden desembarcar, manipular i transformar mercaderies estrangeres sense pagar drets de duana, mentre no entrin al país.
  
13 zona fronterera DR ADM Franja de territori fronterer sotmesa a certes obligacions per raons de defensa nacional, en la qual a vegades cal proveir-se d'una documentació especial per a circular.
  
14 zona marítima DR MAR Franja de litoral del domini d'un estat, en l'extensió determinada pel dret internacional.
  
15 zona maritimoterrestre DR Bé de domini públic estatal, determinat per l'espai de les costes o fronteres marítimes que banya la mar en el seu flux i reflux, on són visibles les marees i les grans ones en els temporals ordinaris.
  
16 zona militar de costes i fronteres MIL Espais dins els quals és indispensable la intervenció tècnica del ram de guerra amb referència a vies de comunicació en projectes que puguin afeblir o inutilitzar la defensa del territori nacional.
  
17 zona minera DR ECON Espai reservat per l'estat per a l'aprofitament de recursos miners d'especial interès per al desenvolupament econòmic i social o per a la defensa nacional.
  
18 zona monetària ECON Zona formada per un conjunt de països que adopten una relació estable entre llurs monedes i una de considerada com a forta, la qual és utilitzada com a mitjà de pagament habitual entre ells.
  
19 zona polèmica DR MIL Espai lliure que una plaça forta o una fortalesa necessita per a la seva defensa i en el qual, amb aquest fi, hom estableix excepcions legals i governatives.
 
4 1 Espai de qualsevol mena o forma, part d'un tot.
  
2 ANAT ANIM Àrea de la pell o de la superfície d'un òrgan.
  
3 BOT Part determinada d'una planta o d'un òrgan vegetal.
  
4 mètode de la zona fosa QUÍM QUÍM IND Mètode per a la purificació de sòlids, aplicat principalment a metalls, que consisteix en la creació, per escalfament temporal, d'una zona fosa en el si del material que hom vol purificar, per tal que les impureses es concentrin en la fase líquida.
  
5 zona erotògena PSIC Cadascuna de les diverses parts del cos particularment aptes, en ésser manipulades o tocades, a produir plaer i excitació sexuals.
  
6 zona hiperestèsica ANAT ANIM Regió cutània de sensibilitat exageradament anormal.
  
7 zona marginal ANAT ANIM Zona de la medul·la espinal, formada conjuntament per la zona terminalis (pont de substància blanca que uneix el cordó posterior al cordó anterolateral) i la zona esponjosa (més interna).
  
8 zona neutra ELECTROT En una màquina elèctrica, zona del col·lector al voltant de la línia neutra, en què la força electromotriu entre dues lamel·les adjacents és pràcticament nul·la.
 
5 BIBLIOT Divisió de la descripció bibliogràfica d'una fitxa de catàleg.
 
6 ESTRATIG Terme usat ordinàriament per a les unitats estratigràfiques menors de pràcticament qualsevol tipus.
 
 

Anuncis    

 
       
 
  Enciclopèdia.cat Text-La Galera llibres.cat
       
  Qui som Condicions Crèdits Sobre el diccionari.cat Contacte Ajuda