Abreviatures i símbols
 

pedra

 
[s. XII; del ll. pĕtra, i aquest, del gr. pétra, íd.]
 
f 1 PETROG/MINERAL 1 Matèria mineral sòlida i dura, de composició molt variable, no metàl·lica però amb sals i òxids metàl·lics.
  
2 fer plorar les pedres fig Commoure profundament tothom, ésser llastimós.
  
3 pedra còrnia Varietat de jaspi.
  
4 pedra de l'Amazones Amazonita.
  
5 pedra de lluna Varietat d'ortosa pròpia de Sri Lanka.
  
6 pedra de sabó Saponita.
  
7 pedra de sang Varietat d'hematites, compacta i de color.
  
8 pedra de sol Oligòclasi amb interposició d'oligist.
  
9 pedra de toc Jaspi negre emprat pels joiers per assajar la llei dels metalls.
  
10 pedra de toc fig Dit d'allò que serveix per a conèixer o confirmar el valor d'algú o d'alguna cosa, certa qualitat o sentiment, etc. La mort de l'oncle fou la pedra de toc per a conèixer els seus veritables sentiments.
  
11 pedra foguera Varietat de sílex que en ésser ferida amb un tros d'acer o d'una altra pedra produeix espurnes.
  
12 pedra imant Magnetita.
  
13 pedra ollera Varietat de talc, pròpia de Galícia, emprada per a fer olles i altres vasos.
  
14 pedra preciosa (o simplement pedra) JOI Pedra dura, transparent i de gran valor que, un cop tallada, és utilitzada en joieria.
  
15 restar de pedra fig Romandre sense paraula a causa d'una gran sorpresa, d'una gran admiració, etc.
 
2 CONSTR/OFIC/PETROG 1 Tros de pedra d'una certa grandària; roc. Li va tirar una pedra.
  
2 Tros de matèria mineral, emprada generalment com a material de construcció.
  
3 no deixar pedra sobre pedra Enderrocar completament.
  
4 passar per la pedra Esmolar, afilar, una navalla, etc., passant-la per la pedra d'esmolar.
  
5 passar per la pedra fig Obligar algú a fer quelcom vencent la seva resistència.
  
6 pedra angular Cadascuna de les pedres que formen una cantonada i que solen servir de lligam entre les dues parets. És anomenada també pedra cantonera.
  
7 pedra arenosa Pedra obtinguda d'una roca arenosa.
  
8 pedra artificial Bloc de formigó de constitució adequada perquè presenti, un cop polida, un aspecte semblant al d'una pedra natural.
  
9 pedra calcària Pedra despresa o treta d'una roca calcària, anomenada també pedra calcinal.
  
10 pedra de moldre Peça gran de pedra molt llisa i dura damunt la qual hom mol algun producte.
  
11 pedra d'empedrar Llambordí.
  
12 pedra d'encenedor INDÚST Petita peça cilíndrica de ferroceri que produeix la guspira en els encenedors d'encesa per guspira.
  
13 pedra d'esmolar Pedra natural o artificial, emprada per a esmolar instruments i eines de tall.
  
14 pedra de tall Pedra tallada en forma regular per tal d'emprar-la en construcció. És anomenada també pedra picada.
  
15 pedra dreta pop Menhir.
  
16 pedra d'ull de serp Pedra treta del granit.
  
17 pedra fonamental Pedra que és la primera que es posa en la construcció d'un edifici.
  
18 pedra litogràfica GRÀF Pedra calcària compacta damunt la qual són realitzats els dibuixos litogràfics. És anomenada també calcària litogràfica.
  
19 pedra mil·liar En un camí, pedra que marca la distància d'una milla, de mil passes.
  
20 pedra rodoladissa no posa molsa Refrany que ensenya que les persones que canvien sovint de feina o de residència no prosperen gaire.
  
21 primera pedra Pedra de la primera filada d'un edifici. Posar la primera pedra d'un edifici.
  
22 tirar la pedra i amagar la mà fig Causar un dany i tenir molta cura d'amagar-ho.
  
23 tirar la primera pedra fig Ésser el primer a fer una acusació.
  
24 tret de pedra Distància equivalent aproximada a la que recorre una pedra llançada per un home normal.
 
3 JOCS 1 Llobí, pedreta, etc., amb què hom marca els punts guanyats en certs jocs.
  
2 pl Cartes que valen molts de punts per al qui les guanya.
  
3 fer-se'n set pedres Sortir-ne greument perjudicat, passar-ho molt malament.
 
4 METEOR 1 Calamarsa gruixuda.
  
2 pedra seca Precipitació en forma de pedra però sense pluja.
 
5 1 PAT Càlcul que es fa als ronyons, a la bufeta de l'orina, a les vies urinàries o a la bufeta biliar.
  
2 no posar-se cap pedra al fetge fig Prendre-s'ho tot amb calma, no preocupar-se de res.
 
6 RELL Robí.
 
7 TÈXT Antiga màquina constituïda per una gran pedra plana i llisa que era emprada per a planxar els teixits sense fer-los perdre el relleu entre l'ordit i la trama.
 
8 VIDR Partícula de matèria sòlida no cristal·litzada que resta englobada en un vidre.
 
9 edat de la pedra PREHIST Nom donat a les primeres fases de la prehistòria, anteriors a l'ús dels metalls.
 
10 pedra tallada PREHIST Instrument del paleolític fet amb sílex tallat bastament fent-ne saltar esquerdills.
 
 

Anuncis    

 
       
 
  Enciclopèdia.cat Text-La Galera llibres.cat
       
  Qui som Condicions Crèdits Sobre el diccionari.cat Contacte Ajuda