Abreviatures i símbols
 

pes1

 
[s. XIV; del ll. pensum 'pes de llana que un esclau havia de filar per dia', der. de pendĕre 'pesar']
 
m 1 FÍS 1 Força amb què la Terra atreu un cos qualsevol com a conseqüència del fenomen de la gravitació.
  
2 p ext Força amb què un astre atreu els cossos que hi ha a prop seu.
  
3 a pes de braços Sostenint només amb les mans. Aixecar algú a pes de braços.
  
4 a pes d'or Molt car, a un preu molt elevat.
  
5 en pes Tots, sense mancar-n'hi ni un. La ciutat en pes demanava l'amnistia.
  
6 fer bon pes Tenir, una cosa, el pes just que hom exigeix.
  
7 fer el pes fig Satisfer, convèncer. És un actor que no m'acaba de fer el pes.
  
8 pes brut Pes d'una mercaderia i de l'embalatge o recipient que la conté.
  
9 pes en buit AERON Pes d'una aeronau en ordre de vol, menys el pes de la tripulació, del combustible i l'oli, de l'equip desmuntable i de la càrrega comercial.
  
10 pes específic En una substància suposada homogènia, pes que té la unitat de volum.
  
11 pes màxim AERON Pes límit que és permès en ordre de vol d'acord amb regulacions específiques.
  
12 pes mort CONSTR NAV Pes d'un vaixell que és la suma dels pesos màxims de la càrrega que pot transportar, del combustible, de l'aigua potable de reserva, de la tripulació, dels queviures i del passatge i el seu equipatge.
  
13 pes net COMPT Pes d'una mercaderia un cop deduïda la tara.
 
2 fig 1 El pes dels anys. El pes de la responsabilitat.
  
2 Allò que oprimeix l'ànim. Tenia un pes al cor que no el deixava parlar.
  
3 treure un pes de sobre (a algú) Alleujar-lo. Dient-li això, li traieu un pes de sobre.
 
3 fig Importància més o menys gran donada a una persona o a una cosa. El pes de la seva opinió. És un home de pes.
 
4 1 METROL Peça que serveix d'unitat de pes, que porta, de manera visible i en unitats legals, la indicació de la seva massa nominal.
  
2 TECNOL Cadascuna de les peces que, penjades d'una cadena o d'una corda, donen moviment, amb llur propi pes, a algun mecanisme.
  
3 TECNOL Peça metàl·lica emprada com a contrapès en alguns mecanismes.
 
5 ESPORT 1 En l'atletisme, instrument metàl·lic de forma esfèrica i superfície llisa.
  
2 Peça molt pesant usada en exercicis gimnàstics.
  
3 categories de pes En alguns esports, distribució dels esportistes segons llur pes. Pes mosca. Pes ploma. Pes gall. Pes pesant. Pes lleuger.
 
6 HIST DR CAT 1 A l'antic règim, lloc on es practicaven oficialment les operacions de pesatge d'una mercaderia.
  
2 pes del rei A l'antic règim, oficina on es feia la comprovació de les romanes i balances i també la dels pesos.
 
7 pes fórmula QUÍM Suma dels pesos atòmics dels àtoms que intervenen en la fórmula més simple d'una substància.
 
8 funció de pes MAT Funció ρ(r) que multiplica una altra funció f(r) abans d'integrar-la a una regió de l'espai, amb la finalitat de donar a uns punts més importància que als altres.
 
9 pes d'un operador lògic LÒG Nombre de proposicions independents sobre el qual és definit l'operador.
 
10 pes estadístic En un sistema complet d'esdeveniments o estats que poden presentar-se en una estructura o fenomen físic, cadascun dels termes que formen la distribució de probabilitat d'aquest sistema.

 

pes2

 
Contracció de la preposició per i l'article salat es.
 
 

Anuncis    

 
       
 
  Enciclopèdia.cat Text-La Galera llibres.cat
       
  Qui som Condicions Crèdits Sobre el diccionari.cat Contacte Ajuda