esporgar

    verb transitiu
  1. agricultura [podar] podar, escamondar.
  2. agricultura [podar per l'enforcadura] afrailar.
  3. agricultura [les puntes de les branques] ramonear.
  4. figuradament [treure] limpiar, podar. Esporgar un llibre d'errors, limpiar de errores un libro.