abarloar

Accessory
Partició sil·làbica: a_bar_lo_ar
Etimologia: del cast. abarloar ‘venir per sobrevent’
Body
    verb transitiu marina, marítim
  1. Atracar (una nau) al costat d’una altra de tal manera que només quedin separades per les defenses.
  2. per extensió Atracar (una nau) paral·lelament al moll, atracar de costat.