abreviatura

Accessory
Partició sil·làbica: a_bre_vi_a_tu_ra
Compareu: abreujament, abreviació
Etimologia: formació culta analògica sobre la base del ll. abbreviare ‘abreujar’
Body
femení Representació d’un mot o d’una expressió per una o algunes de les seves lletres. Ex.: av. per avinguda, p. per pàgina.