açò

Accessory
Etimologia: del ll. vg. ecce hoc ‘vet aquí això’
Body
pronom Aquesta cosa.