acrònim

Accessory
Etimologia: de acr- i gr. ónoma ‘nom’ 1a font: 1961
Body
masculí Qualsevol abreviació formada amb lletres o segments inicials o finals extrets dels mots que componen una frase, que és pronunciable com un mot ordinari; per exemple, radar, làser, UNESCO, etc.