adiant

Accessory
Partició sil·làbica: a_di_ant
Etimologia: del gr. adíantos ‘no moll’
Body
masculí botànica Gènere de falgueres de la família de les polipodiàcies (Adiantum sp), caracteritzades per la posició marginal dels esporangis.