analectes

Accessory
Etimologia: del gr. análekta ‘coses recollides’, derivat de analégō ‘recollir’, format amb ana- i légō ‘escollir, recollir’
Body
femení plural Col·lecció de fragments literaris escollits.