aprenentatge

Accessory
Etimologia: de aprenent
Body
  masculí
  1. Acció d’aprendre.
  2. psicologia i ensenyament Exercici que produeix els mòduls de comportament o els trets de personalitat no atribuïbles a la influència exclusiva de l’herència genètica.
  3. sociologia Procés pel qual un individu, un grup o una col·lectivitat adquireixen trets o complexos culturals, tals com el llenguatge, els prejudicis, les normes, les creences, les regles de conducta.
  4. aprenentatge significatiu ensenyament Aprenentatge que es genera a través de la relació establerta entre una informació nova i el bagatge de coneixements establerts en l’estructura cognoscitiva d’un individu, per oposició al aprenentatge repetitiu o memorístic.
  1. Acció d’aprendre un ofici.
  2. sociologia Període durant el qual hom aprèn un ofici o una professió.
 1. pagar l’aprenentatge Sofrir danys, perjudicis, etc., a causa de la inexperiència en alguna cosa.