aprest

Accessory
Etimologia: de aprestar
Body
  masculí
 1. adoberia Recobriment que hom aplica a la superfície de les pells adobades per tal de donar-los les propietats desitjades de brillantor, aspecte i tacte, o bé com a protecció enfront de les accions externes tals com l’aigua o el frec.
 2. papereria Tractament que rep el paper en la mateixa màquina, una vegada sortit dels assecadors.
 3. indústria tèxtil
  1. Cadascun dels processos a què són sotmesos els productes tèxtils per tal de facilitar-ne la posterior elaboració o per comunicar-los l’aspecte, el tacte o altres propietats necessàries per a la venda o l’ús final.
  2. Compost d’una substància o d’unes quantes emprades en efectuar l’aprest.
  3. aprest antiarnament Tractament a què és sotmesa la llana, en fil o teixida, per tal de protegir-la de les arnes, consistent a impregnar-la amb productes antiarnes.
  4. aprest antiarrugament Tractament a què són sotmesos els teixits, generalment els cel·lulòsics i la llana, per tal de fer-los inarrugables.
  5. aprest antiencongiment Tractament al qual són sotmesos alguns teixits per tal de conferir-los la propietat d’inencongibles, consistent a anul·lar-ne o reduir-ne l’encongiment en el contacte amb l’aigua.
  6. aprest antiflorit Tractament a què són sotmeses les fibres tèxtils per a impedir-hi l’aparició de floridures.