areny

Accessory
Etimologia: probablement d’un ll. vg *arenĕus ‘arenós’, der. de arena ‘arena’, o potser haplologia d’un ant. *areneny, de arena amb el sufix -eny, de rendiment reduït, ll. -ignus, -a, -um, amb haplologia de -en-
Body
masculí Terrer, platja, riba, llit de riera, etc., format de sorra.