àrtic
| | àrtica

Accessory
Etimologia: del ll. arctĭcus, -a, -um, i aquest, del gr. arktikós, íd., der. de árktos ‘os’, ‘constel·lació de l’Ossa’ 1a font: s. XV
Body
    adjectiu
  1. Relatiu o pertanyent a l’Àrtida o a l’oceà Àrtic.
  2. biogeografia
    1. Dit de l’element corològic propi de la regió àrtica.
    2. regió àrtica Regió biogeogràfica del regne holàrtic que comprèn tota l’Àrtida.