assassí
| | assassina

Accessory
Etimologia: de l’àr. ḥaššāšî ‘bevedor de ḥašîš, narcòtic de fulles de cànem’ 1a font: 1284, Llull
Body
  1. adjectiu i masculí i femení islamisme Dit dels seguidors de la secta islàmica nizarita, els quals, embriagats amb haixix, eren enviats a executar sanguinàries venjances polítiques.
    1. adjectiu i masculí i femení Dit de la persona que mata amb premeditació i traïdoria. L’assassí del president.
    2. adjectiu per extensió Arma assassina.
    3. adjectiu hiperbòlicament Ulls assassins.