ausberg

Accessory
Partició sil·làbica: aus_berg
Etimologia: variant de asberg
Body
masculí armament Túnica de malles o d’escates per a protegir el cos.