autòlisi

Accessory
Partició sil·làbica: au_tò_li_si
Etimologia: de auto- i -lisi
Body
    femení
  1. biologia Destrucció d’un òrgan, d’un teixit, etc., per acció d’enzims proteolítics produïts per aquest mateix òrgan, aquest mateix teixit, etc.
  2. Suïcidi.