axioma

Accessory
Partició sil·làbica: a_xi_o_ma
Etimologia: del ll. axioma, i aquest, del gr. axíōma ‘el que es considera just’, der. de axióō ‘considerar just’, i aquest de áxios ‘just’ 1a font: 1696, DLac.
Body
    masculí
  1. Proposició indiscutida, admesa per tothom.
  2. gramàtica En gramàtica generativa, terme primitiu o definició.
  3. metodologia Proposició que hom admet sense demostració com a punt de partença d’una teoria o una ciència.