bable

Body
    lingüística
  1. masculí Nom amb què és conegut popularment el dialecte asturià, especialment el central.
  2. adjectiu Relatiu o pertanyent al bable.