ballet

Accessory
Etimologia: de ballar
Body
    masculí
  1. ballet Dansa escènica molt evolucionada i estructurada que s’harmonitza amb els ritmes d’obres orquestrals, escrites o no d’una manera expressa amb aquesta finalitat, i amb l’espectacle plàstic de la decoració pictòrica.
  2. dansa i folklore
    1. Dansa folklòrica, espontània o conreada per agrupacions, emprada en certes ocasions com a manifestació consuetudinària.
    2. Mena de dansa considerada una de les més característiques de Catalunya, localitzada sobretot a ambdós vessants dels Pirineus.