bandarra

Accessory
Etimologia: probablement der. de mandra ‘gandul’, a través d’un *mandrarra, després *mandarra amb dues dissimilacions: -dra- en -da- davant -rr- i ma- en ba- davant -n- 1a font: s. XIX
Body
  1. femení Prostituta.
  2. masculí i femení Persona sense cap mena d’escrúpols; brètol.