bastaix

Accessory
Partició sil·làbica: bas_taix
Etimologia: probablement d’un ll. vg. *bastaxus, format en la llengua franca dels ports mediterranis del baix Imperi a partir de certes formes del verb gr. bastázo ‘portar pesos’, com ebástaxa o bastáxo 1a font: 1268
Body
masculí oficis manuals Persona que té per ofici transportar coses de pes a coll, generalment amb l’ajut d’una capçana (bastaix de capçana), d’una corda (bastaix de corda), d’una barra (bastaix de barra), etc.