biennal

Accessory
Partició sil·làbica: bi_en_nal
Compareu: bianual
Etimologia: del ll. td. biennalis, íd.
Body
  1. adjectiu Relatiu o pertanyent a un bienni. Càrrec biennal.
    1. adjectiu Que es repeteix cada dos anys. Congrés biennal.
    2. adjectiu botànica Dit de les plantes monocàrpiques el cicle vegetatiu de les quals comprèn dos anys.
    3. femení art Manifestació que té lloc cada dos anys en forma d’exposició de diverses arts plàstiques.