bloqueig

Accessory
Partició sil·làbica: blo_queig
Etimologia: de bloquejar 1a font: 1803, DEst.
Body
masculí Blocatge.