bracejar1

Accessory
Etimologia: de braç 1a font: 1429
Body
    verb intransitiu
  1. Manejar, agitar, els braços.
  2. esports En hípica, anar el cavall amb moviment regular de mig trot.  3. Vegeu també:
    bracejar2