braga

Accessory
Etimologia: del ll. bracae, íd., i aquest del gàl·lic 1a font: 1181
Body
    femení
    1. Drap de tela que hom posava als infants perquè no embrutessin els bolquers i poder-los netejar sense desbolcar-los.
    2. bolquer 1 2.
  1. plural Calces (v. calça 3).
  2. plural antigament Calces que els homes duien sota l’altra roba.
  3. ictiologia Peix osteïcti de l’ordre dels cipriniformes (Chondrostoma genei), de color gris verdós amb el ventre argentat.
  4. manutenció, emmagatzematge i marina, marítim Tros de cap, de cable o de cadena amb els dos extrems units, el qual, passat al voltant de la càrrega a hissar, és agafat al ganxo de l’amant.