butlla

Accessory
Etimologia: del ll. bŭlla ‘bombolla, bola’, duplicat fonètic de bolla 1a font: s. XIV
Body
    femení
    1. Peça de plom o d’or, plana i gravada, que hom penjava com a segell de les missives oficials i d’altres documents.
    2. per extensió Missiva, lletra, document, proveïts d’aquest segell.
  1. catolicisme Document pontifici amb segell de plom amb el nom del papa seguit d’una llegenda.
  2. antigament dret Bolla.
  3. orfebreria i història Medalló d’or o daurat que portaven els fills de les famílies nobles romanes.