cairat
| | cairada

Accessory
Partició sil·làbica: cai_rat
Etimologia: de cairar 1a font: s. XIII, Vides
Body
  1. adjectiu Proveït de caires.
  2. masculí construcció Biga petita obtinguda en serrar longitudinalment el tronc d’un arbre en forma de creu.