calamars

Accessory
Etimologia: singular analògic a partir de calamarsos, pl. vg. de calamar 1a font: 1803, DEst.
Body
    [plural invariable o calamarsos] masculí zoologia
  1. Gènere de mol·luscs cefalòpodes dibranquis de l’ordre dels decàpodes (Loligo sp), de cos afusat i de mida mitjana o grossa, de carn saborosa i apreciada com a aliment.
  2. calamars gegant Cefalòpode dibranqui semblant al calamars, de l’ordre dels decàpodes (Architeuthis), que pot assolir una longitud de més de quinze metres i que a l’edat mitjana donà lloc a les llegendes del pop gegant que enfonsava les naus.