calendari

Accessory
Etimologia: del ll. td. calendarium ‘agenda que enregistrava els deutes, almanac’, der. del ll. calendae 1a font: s. XIV, Consolat
Body
  masculí
 1. cronologia Sistema de distribució del temps en grups originats per les llunacions (els mesos), les fases de la Lluna (les setmanes) i el moviment aparent del Sol (els anys), prenent com a unitat de base el dia. Calendari lunar, solar, lunisolar. Calendari julià. Calendari gregorià.
 2. cronologia
  1. Taula gràfica de la successió dels dies, dels mesos i de les estacions per a cada any.
  2. calendari perpetu Taula de còmput que permet de retrobar el dia de la setmana de qualsevol dia de qualsevol any des de l’establiment del calendari julià indefinidament.
 3. Taula o catàleg, confeccionat pels organismes públics competents, que regula els esdeveniments i les manifestacions d’una determinada branca o activitat durant l’any. Calendari escolar, acadèmic, judicial, esportiu.
 4. antigament Data d’un document.
 5. calendari d’actes història Calendar.
 6. calendari de flora botànica Taula de les èpoques de l’any en què floreixen, en una localitat determinada, un cert nombre d’espècies vegetals.
 7. fer calendari (d’algú) popularment Fer-ne cabal.
 8. fer calendaris popularment Fer càlculs, previsions, de l’avenir.