cardenal1

Accessory
Etimologia: del ll. cardĭnalis ‘cardinal, principal’, der. del ll. cardo, -ĭnis ‘golfo, pern’ 1a font: s. XIV, Llull
Body
masculí [abreviatura card.] catolicisme Títol de cadascun dels alts dignitaris eclesiàstics assistents del papa que formen el conclave per a l’elecció del papa.


Vegeu també:
cardenal2