càrdies

Accessory
Partició sil·làbica: càr_di_es
Etimologia: del gr. kardía ‘estómac, cor’
Body
masculí anatomia Càrdia.