classe

Accessory
Etimologia: del ll. classis ‘crida de les tropes, sobretot de marina; esquadra’, i després ‘crides o quintes diverses, diverses menes de ciutadans o objectes’ 1a font: 1560
Body
  femení
  1. Conjunt de persones que, dins un grup social, tenen en comú una funció, un tipus de vida, una ideologia, una professió, etc. Classe alta, mitjana, baixa. Classe obrera, burgesa.
  2. figuradament Distinció, elegància. Una dona refinada i amb molta classe. El nou restaurant té poca classe.
  3. classes passives dret administratiu Conjunt de persones que cobren de l’estat, del municipi, etc., per raó dels serveis prestats anteriorment per ells mateixos o per algun familiar i en proporció al sou rebut durant el servei actiu i als anys de permanència.
  4. classe social sociologia Grup social que es distingeix dels altres per la seva relació de propietat respecte als mitjans de producció i de distribució.
 1. ensenyament
  1. Conjunt d’alumnes o d’estudiants d’una escola, un col·legi, etc., que segueixen un mateix grau o curs d’estudi o una mateixa assignatura i assisteixen a les lliçons corresponents.
  2. Unitat de sessió d’ensenyament.
  3. per extensió Cadascuna de les lliçons que són explicades en una classe.
  4. per extensió aula 1 1.
  1. Cadascun dels grups de persones, d’animals o de coses que resulten d’una distribució feta atenent les analogies i les diferències que presenten entre elles.
  2. biologia Tàxon comprès entre l’ordre i la divisió (en les plantes) o entre l’ordre i l’embrancament (en els animals).
  3. geobotànica Unitat de classificació de la tipologia de la vegetació, inferior a la divisió, que agrupa un o més ordres afins.
  4. classe natural d’edat silvicultura Agrupació d’individus que tenen un aspecte i una mida semblants.
  1. Cada grup d’una divisió feta atenent el grau, la qualitat. Aquests texts formen una classe a part.
  2. ferrocarrils Cadascuna de les categories establertes per als vagons de passatgers.
  3. lingüística Categoria que un mot pren segons la natura dels éssers o dels objectes que representa.
  1. estadística En una estadística, conjunt d’observacions tal, que els valors dels seus elements són compresos entre dues quantitats donades.
  2. lògica Conjunt de tots els objectes, els elements, etc., que posseeixen com a mínim una característica comuna.
  3. topologia Qualsevol subconjunt d’un conjunt donat, format pels elements que són equivalents entre ells per a una determinada relació d’equivalència.
  4. classe cristal·lina cristal·lografia Conjunt de diversos elements de simetria cristal·logràfica puntual, combinats entre ells mateixos de manera que siguin compatibles i que no produeixin elements de simetria diferents dels cristal·logràfics.
  5. classe espectral astronomia i geografia Cadascun dels conjunts de píxels amb resposta espectral semblant que s’originen en el procés d’anàlisi d’una imatge digital.
 2. ciències militars Conjunt dels soldats de la mateixa lleva.