clericat

Accessory
Etimologia: del b. ll. clericatus, íd. 1a font: 1399
Body
    masculí
  1. Dignitat, estat, de clergue.
  2. cristianisme Estament eclesiàstic dels clergues.