coentor

Accessory
Partició sil·làbica: co_en_tor
Etimologia: de coent
Body
    femení
    1. Qualitat de coent. La coentor del pebre.
    2. figuradament Una repulsa carregada de coentor.
  1. dialectal Cursileria, presumpció.